HỒNG SÂM TRẺ EM – HỒNG SÂM TRÁI CÂY GOOD BASE

2,290,000  1,760,000 

THƯƠNG HIỆU NHÂN SÂM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
World’s No.1 Ginseng Brand

 •  Thương hiệu Hồng sâm Cheong Kwan Jang thuộc Tập đoàn Nhân sâm
   Hàn Quốc Korea Ginseng Corp.
 • Cheong Kwan Jang là thương hiệu Hồng Sâm nổi tiếng nhất tại Hàn
  Quốc, có lịch sử lâu đời hơn 1 2 0 năm. Đây là thương hiệu Hồng Sâm tiêu
  biểu, mang tính đại diện cho đất nước Hàn Quốc, và sở hữu những sản
  phẩm hồng sâm được người Hàn Quốc yêu thích nhất.
 • Sản phẩm Cheong Kwan Jang có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới,
  bao gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đông Nam Á, Mỹ, Canada,
  Châu Âu v.v…
 • Cheong Kwan Jang được Euromonitor bình chọn là “Thương hiệu nhân sâm hàng đầu thế giới” (04/2018)

 

Danh mục: